Antropoweb

ISSN 1801-8793

Úvodní stránka - Antropologie

Publikováno:
11.9.2014 22:43
Pozvánka na 144. Gellnerovský seminář

Česká asociace pro sociální antropologii a  Masarykova česká sociologická společnost ve spolupráci s Katedrou sociálních věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice Vás srdečně zvou na ... Více

Publikováno:
7.9.2014 21:26
Konference České národopisné společnosti "Válka pohledem etnografie"

Ve dnech 16. – 18. září 2014 se v přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni uskuteční konference ... Více

Publikováno:
10.7.2014 8:27
Call for papers: 10. mezinárodní studenská vědecká konference AntropoWebu

AntropoWeb pořádá již 10. ročník konference ... Více


Další novinky naleznete na nástěnce.

 

AntropoWeb - Antropologický portál

 

AntropoWeb (AW) je českým společenskovědním portálem, provozovaným ve spolupráci s Filozofickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni. Tematicky se zaměřuje na sociální a kulturní antropologii, ale i jí blízké a příbuzné obory (historickou antropologii, archeologii, politickou antropologii, politickou vědu, sociologii, filosofickou antropologii, filosofii, antropologii náboženství, religionistiku, psychologii a další).

 

AntropoWeb se skládá z několika částí:

WEBZINU, zajišťujícího pravidelný přísun kvalitních textů, recenzí a diskusí na aktuální témata

ROZCESTNÍKU po českých a světových webových stránkách, zaměřených obdobně jako AW, zajišťujícího aktuální informace o knižních novinkách na českých a slovenských pultech, o dalších (tištěných) periodikách a v neposlední řadě i konferencích a zajímavých akcích nejen v České republice

EDICE, jež je neperiodickou knižní řadou, ve které jsou publikovány v elektronické příp. i tištěné podobě původní odborné texty antropologického, etnologického a oborově blízkého zaměření

DATABÁZE STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ, sestávající jednak z  poznámek k přednáškám na FF ZČU a jednak z odobrných textů. Přístup do databáze textů je však povolen pouze studentům a pedagogům FF ZČU.

 

 

AntropoWeb též pořádá akce, jež mají za cíl podpořit a rozvíjet disciplínu sociální a kulturní antropologie. Na podzim pořádá odborné, tématické studentské konference, celoročně pak veřejné přednášky významných osobností českých a zahraničních humanitních věd.

 

AntropoWeb tak slouží k osvětě sociální a kulturní antropologie české veřejnosti.nahoru