Antropoweb

ISSN 1801-8793

Úvodní stránka - Antropologie

Publikováno:
20.2.2015 12:01
Call for paper: Násilné migrační procesy v českých zemích ve 20. století

Státní oblastní archiv v Praze, Muzeum Podblanicka, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. pořádá konferenci ... Více

Publikováno:
9.2.2015 10:30
Konference: The Vienna Circle in Czechoslovakia

Výzkumné centrum pro teorii a dějiny vědy při katedře filosofie ZČU Vás zve na konferenci ... Více

Publikováno:
6.2.2015 11:31
6th Demographic conference of Young Demographers

Ve dnech 12. a 13. února proběhne 6. demografická konference Mladých demografů ... Více

Publikováno:
2.2.2015 13:25
Počítačové simulace v sociologii: Obecný úvod a praktická ukázka

Sociologický ústav AV ČR v.v.i., si Vás dovoluje pozvat na přednášku ... Více

Publikováno:
30.1.2015 9:17
Call For Papers: Konference Kreativní město

Kreativní město VI. ročník mezinárodní doktorandské konference ... Více


Další novinky naleznete na nástěnce.

 

AntropoWeb - Antropologický portál

 

AntropoWeb (AW) je českým společenskovědním portálem, provozovaným ve spolupráci s Filozofickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni. Tematicky se zaměřuje na sociální a kulturní antropologii, ale i jí blízké a příbuzné obory (historickou antropologii, archeologii, politickou antropologii, politickou vědu, sociologii, filosofickou antropologii, filosofii, antropologii náboženství, religionistiku, psychologii a další).

 

AntropoWeb se skládá z několika částí:

WEBZINU, zajišťujícího pravidelný přísun kvalitních textů, recenzí a diskusí na aktuální témata

ROZCESTNÍKU po českých a světových webových stránkách, zaměřených obdobně jako AW, zajišťujícího aktuální informace o knižních novinkách na českých a slovenských pultech, o dalších (tištěných) periodikách a v neposlední řadě i konferencích a zajímavých akcích nejen v České republice

EDICE, jež je neperiodickou knižní řadou, ve které jsou publikovány v elektronické příp. i tištěné podobě původní odborné texty antropologického, etnologického a oborově blízkého zaměření

DATABÁZE STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ, sestávající jednak z  poznámek k přednáškám na FF ZČU a jednak z odobrných textů. Přístup do databáze textů je však povolen pouze studentům a pedagogům FF ZČU.

 

 

AntropoWeb též pořádá akce, jež mají za cíl podpořit a rozvíjet disciplínu sociální a kulturní antropologie. Na podzim pořádá odborné, tématické studentské konference, celoročně pak veřejné přednášky významných osobností českých a zahraničních humanitních věd.

 

AntropoWeb tak slouží k osvětě sociální a kulturní antropologie české veřejnosti.nahoru