Antropoweb

ISSN 1801-8793

Úvodní stránka - Antropologie

Publikováno:
11.12.2014 12:00
Přednáška Mgr. Marca Stelly, Ph.D.: „Přijdou takhle antropolog a historik do antropologického muzea… a nedohodnou se? O současné roli antropologických muzeí.“

Přinášíme Vám zprávu o přednášce, která se uskutečnila v rámci cyklu "Hosté AntropoWebu" ... Více

Publikováno:
27.11.2014 16:06
Hosté AntropoWebu: Marco Stella - PŘESUNUTO

Zveme Vás na přednášku z cyklu "Hosté AntropoWebu" Náhradní termín byl stanoven na 9.12. ... Více

Publikováno:
26.11.2014 23:36
SIEF2015 12th Congress: Call for papers, workshop contributions and posters

Call for paper na 12. kongres Mezinárodní společnosti pro etnologii a folklor ... Více

Publikováno:
7.11.2014 22:04
Vyšlo nové číslo AntropoWebzinu 2/2014

Nové číslo AntropoWebzinu ... Více


Další novinky naleznete na nástěnce.

 

AntropoWeb - Antropologický portál

 

AntropoWeb (AW) je českým společenskovědním portálem, provozovaným ve spolupráci s Filozofickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni. Tematicky se zaměřuje na sociální a kulturní antropologii, ale i jí blízké a příbuzné obory (historickou antropologii, archeologii, politickou antropologii, politickou vědu, sociologii, filosofickou antropologii, filosofii, antropologii náboženství, religionistiku, psychologii a další).

 

AntropoWeb se skládá z několika částí:

WEBZINU, zajišťujícího pravidelný přísun kvalitních textů, recenzí a diskusí na aktuální témata

ROZCESTNÍKU po českých a světových webových stránkách, zaměřených obdobně jako AW, zajišťujícího aktuální informace o knižních novinkách na českých a slovenských pultech, o dalších (tištěných) periodikách a v neposlední řadě i konferencích a zajímavých akcích nejen v České republice

EDICE, jež je neperiodickou knižní řadou, ve které jsou publikovány v elektronické příp. i tištěné podobě původní odborné texty antropologického, etnologického a oborově blízkého zaměření

DATABÁZE STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ, sestávající jednak z  poznámek k přednáškám na FF ZČU a jednak z odobrných textů. Přístup do databáze textů je však povolen pouze studentům a pedagogům FF ZČU.

 

 

AntropoWeb též pořádá akce, jež mají za cíl podpořit a rozvíjet disciplínu sociální a kulturní antropologie. Na podzim pořádá odborné, tématické studentské konference, celoročně pak veřejné přednášky významných osobností českých a zahraničních humanitních věd.

 

AntropoWeb tak slouží k osvětě sociální a kulturní antropologie české veřejnosti.nahoru